צופן בסיסי – ביקורות

מתוך תוכנית הרדיו "על המדף", רשת א' – מאת שלומית יונאי. צופן בסיסי מאת אביחי שמידטנשאלתי לאחרונה ע"י ספרנית חדשה: איזה ספרי מתח את אוהבת? עניתי: ספרי מתח אלגנטיים.ללא ניסור גוויות והתעללות. לא רוצחים סידרתיים ומופרעים סדיסטים. ספרו של אביחי שמידט צופן בסיסי עונה על ההגדרה. שנים חיכיתי לספרו השני של אביחי. מאד אהבתי את […]