צופן בסיסי – רדיו

ראיון ברדיו על הספר צופן בסיסי


ראיון עם בני עורי – רשת א' מתאריך 26.4.16