אל תעזו למות לא מוכנים – ביקורות

בנוסף, הופיעו כתבות רבות באתרי אינטרנט רבים ובעתונים הבאים:
מקומונים של תל אביב, רמת גן-גבעתיים, בת ים, ראשון לציון, מודיעין, מבשרת, חדרה, ובעיתונים מקור ראשון, קו למושב, קול הגליל, הזמן הירוק, הצבי.